GİRİŞ –İNTRO

CAPPADOCIAN LAVENDREAMS PROJECT (CLD),

BİR BÖLGENİN ÖZGÜN SORUNLARINI; KÜRESEL SORUNLARLA BAĞLARINI KOPARMAKSIZIN ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLEN “YENILIKÇI BIR
PROJELENDIRME MODELI” OLARAK TEKLİF EDİLMEKTEDİR.

BU VESİLE İLE ÜLKEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER GELISTIRILMESINE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERİNDE
“İLHAM VERİCİ BİR ROL MODEL” OLUŞTURULMASI HEDEFLENMEKTEDİR.

KÜRESEL SORUNLARLA UYUMLU GELİŞTİRİLEN STANDARTLAR; KOLAY UYGULANABİLİR YAPI, AYNI İLHAMIN DÜNYANIN UZAK KÖŞELERİNE
TAŞINMASINA DA OLANAK SAĞLAYACAKTIR.

SORUNLARI ÇÖZMEK VE ÜRETKENLİKLE SINIRLI KALMAYARAK ULUSLARARASI ARENADA İLGİ ÇEKECEK BİR ROL MODELİN, SAĞLAYACAĞI
FAYDALARIN ÖTESİNDE, ÜLKE PRESTİJ VE İMAJINA OLUMLU YANSIMALARI OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

GENEL BAKIŞ-OVERWIEV

KAPADOKYA BÖLGESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN “PROTOTİP PROJE” ANA HATLARIYLA 29 TEMEL KONU BAŞLIĞINA ODAKLANMAKTADIR.

BU KONULARDAN 2 TANESİ PROJENİN AĞIRLIK MERKEZİNİ; EROZYON VE EĞİTİM

GERİYERE KALAN 10 KONU BAŞLIĞI PROJENİN GENEL DOKUSUNU OLUŞTURMAKTADIR.

KÜRESEL MİRAS- KAPADOKYA MİMARİSİ-ÇEVRE-ENERJİ-SU-SAĞLIK-EKONOMİ-YOKSULLUK-EŞİTLİK-KAPADOKYA SANATI

BU KONULARIN DIŞINDA PROJEDE YER ALMASINA RAĞMEN ÖZETTE SADECE BAŞLIK OLARAK YER ALAN KONU BAŞLIKLARI AŞAĞIDAKİ
GİBİDİR:

HEALTHY FOOD – HEALTHY AGRICULTURE – ZERO EMISSION – ECOLOGIC CORRIDOR – WILDLIFE – BIO ENERGY – HABITAT – WELLNESS – COMMUNITY –
ACTIVELIFE – SPORTS – ENTERTAINMENT – UNEMPLOYMENT – CRIME REHABILITATION – NEW TOURISM DESTINATION – NATIONAL PRESTIGE –
ULTRA GREEN TECHNOLOGY (UGT)

PROJENİN AMACI

  • 24 dönüm arazi üzerine JEOLOJİ, TARİH, MİMARİ, SANAT ve KÜLTÜR bahçelerinden oluşan tematik Enformasyon Parkı kurmak

Jeoloji bahçesinde; minyatür, sergi, interaktif medya, taşınabilir laboratuvar ve benzeri ekipmanlarla magma, volkanik patlama, riyolit, ignimbrit, kalderon patlaması, Afrika plakasının Anadolu’yu nasıl sıkıştırdığı, Kapadokya Volkanizmasının oluşumu, erozyonun neden bu denli yoğun yaşandığı gibi temalar Asya Yer Bilimleri ve TÜBİTAK desteği de alınarak uygulamalı anlatılmaya çalışılacak. Minyatür bir kum masasında deneysel olarak, bir nehrin yatağının zaman içinde nasıl değiştiği görsel olarak sunulacak.

Tarih bahçesinde; Pers, Roma, Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet Kapadokya’sı bölgedeki izleri bahçeye taşınacak

Mimari bahçesinde; Kapadokya Yerel Mimarisi, öğeleri, örneğin kaya ustalarının ahşap çatı kullanarak nasıl kemer yaptıkları etaplar halinde sergilenmiş olarak Kapadokya negatif (kaya oyma) mimarisinin anlamı görselleştirilerek anlatılacak.

Sanat bahçesinde; Kaya kiliselerindeki freskolar, korunma gerekçeleri, vasıfsız kayalar üzerine çocuklar tarafından fresko ve resim yapılması; bir diğer alanda Roma, Bizans mozaiklerinin nasıl yapıldığı vasıfsız toprak üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek.

Kültür bahçesinde; dibek taşında tahılın nasıl öğütüldüğü, tohumdan bezir yağı çıkartma, üzüm, bağcılık, bölge kültüründe önemli yeri olan Kapadokya bez bebeklerinin nasıl yapıldığının öğretileceği alanlar oluşturulacaktır. Parkın merkezinde yer alacak Forum Meydanı, Erozyon Konusu ile temalandırılmış (dünyanın en büyük lavanta bahçesinin oluşturulması) bir tasarıma, kuş gözlem ve uzay gözlem merkezlerine, kütüphaneye ve ziyaretçilerin ağırlanacağı sosyal alanlara sahip olacak. 

  • Kurulacak tematik Enformasyon Parkında halka açık ve uygulamaya-gözlemlemeye dayalı eğitim vermek

Öncelikle Lavanta bahçesinde örgün eğitimde öğrenim gören öğrenciler ücretsiz olarak erozyonla mücadele kapsamında uygulamalar gerçekleştirerek davranış geliştireceklerdir. Ayrıca bilimin sevdirilmesi amacıyla öğrencilere kuş gözlem ve uzay gözlem deneyimleri gerçekleştirilecektir. Öğrenci dışında Enformasyon Parkına gelen tüm ziyaretçiler gözlemleme yoluyla erozyonla mücadele kapsamında farkındalık kazanacaklardır.

  • Kurulacak Lavanta bahçesinde katma değerli lavanta yan ürünleri üretmek için kadın istihdamı gerçekleştirmek

Üretim merkezinde işsiz kadınlar çalıştırılarak, Lavanta Çayı, Lavanta Kurusu, Lavanta Kolonyası, Lavanta Sabunu, Lavanta Yağı, Lavanta Parfümü, Lavanta Şampuanı, Lavanta Mumu, Lavantalı Soğanlı Bebeği, Lavantalı Yastık, Lavanta Balı üretimleri gerçekleştirilecektir. Ürünlerden elde edilecek gelirlerle hem projenin sürdürülebilirliği sağlanacak hem de kadınlara sağlanan iş imkânı ile sosyo ekonomik hayat kaliteleri artırılacaktır.

  • Kapadokya Turizminde Katma Değer Oluşturmak

Kurulacak Enformasyon Parkı Kapadokya Turizmi açısından bir yeniliktir. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek sadece parkın gezilmesi için en az bir günlerini ayıracaklar, bu durum gecelik konaklama süresine en az bir gün katkı sağlayacaktır.

  • Kapadokya Bölgesinde yenilikçi anlayışa dayalı, sosyal fayda odaklı mekânlar oluşturmak

Bölgede bu tarzda hem vakit geçirmeye hem de sosyal fayda çeşitliliğine sahip yeşil alan/park bulunmamaktadır. Kurulacak tematik Enformasyon Parkı bölge halkı tarafından da ilgi görecek ve yerel sahiplenme gerçekleşecektir.